Välkommen

 

I läroplanen anges de mål för skolans undervisning som skall uppnås femte respektive nionde skolåret. Från och med den 1 september 2007 gäller nya tydligare mål för vad eleverna skall ha uppnått.

/Svenska Livräddningssällskapet